Kovové prášky

Authors

Robert Bidulský
Asihub
Jana Bidulská
TUKE

Keywords:

Prášková metalurgia, Kovový prášok, Atomizácia, Mechanické mletie, Tvar častíc, Sypná hustota, Hustota po strasení, Sypná pórovitosť, Lisovateľnosť, Mikrotvrdosť

Synopsis

Vedecká monografia predstavuje súhrnné poznatky o technológií práškovej metalurgie (PM) v oblasti kovových práškov. Vyzdvihuje výnimočnosť tejto technológie a prednosti, ktoré umožnili PM zaujať popredné miesto v oblasti výroby súčastí a súčiastok pre široké spektrum koncových užívateľov.

Downloads

Published

February 20, 2023